ZADEVA: OBVESTILO O POJAVU UŠI

Spoštovani starši,

sporočamo vam, da so se v vrtcu pojavile uši. Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomskih status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri otrocih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo. Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z različnih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti običajno ne zaznavamo.

Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje. Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši. Če so se pri vašem otroku pojavile naglavne uši, je nujno, da v skladu z Navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki, natančno izvedete razuševanje.

Otrok se lahko vrne v vrtec takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.

Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši najdete na oglasnih deskah v enoti vrtca kjer so se pojavile in na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS (www.ivz.si), kjer lahko najdete tudi več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju.

S spoštovanjem!

Alja Verdinek, svetovalna delavka                                                                                                               Ravnateljica, Mateja Hovnik