Spoštovani starši!

Prosimo vas, da ob ponovni vrnitvi otroka v vrtec v novem šolskem letu 2020/21 izpolnete izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec, ki jo je pripravil NIJZ v Higienskih priporočilih za vrtce. Izpolnjeno izjavo oddate vzgojiteljici ob prihodu v vrtec.

Razlaga izjave – navodila za izpolnjevanje:

S to izjavo želimo zaščititi vse vpletene in obvarovati zdravje širše okolice pred nalezljivo boleznijo COVID-19.

V izjavi je 5 trditev. Številko pred trditvijo obkrožite, če ta velja za vašega otroka.

Primer:

3. Otroku ni bila odrejena karantena.

– Številko obkrožite, če vašemu otroku NI BILA ODREJENA KARANTENA. S tem se s trditvijo strinjate.

Izjava staršev - pred vstopom otroka v vrtec

Hvala za razumevanje,

Mateja HOVNIK, ravnateljica