Ravne na Koroškem, 19. 11. 2021

Danes je za Vrtec Ravne na Koroškem zelo poseben in pomemben dan, saj smo kot prvi vrtec na območju Pokrajinskega arhiva Maribor, le temu predali  prvih 8  tehničnih enot arhivskega gradiva.

Zbrali, razvrstili in popisali smo dokumentarno gradivo, ki ima arhivsko vrednost in sega v obdobje od leta 1969 do leta 1992.

Iskrena hvala arhivistu dr. Vinku Skiteku, za pripravo navodil, svetovanje in usmerjanje pri pripravi dokumentarnega gradiva za izročitev.

Zapisala: Maja Polenik