Stanje o zasedenosti in prostih mestih lahko preverite na spodnji povezavi:

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodiPodrobno.aspx