V enoti Solzice smo v četrtek, 26. januarja 2023, izpeljali Zbor vseh zaposlenih vrtca Ravne na Koroškem kot izobraževanje skozi delavnice.

Po uvodnem nagovoru ravnateljice Mateje Hovnik o vsebini strokovnega izobraževanja na temo: Kdo smo in kaj delamo?, smo članice Tima za kakovost podale smernice o poteku delavnic.

Izpeljali smo dve delavnici z namenom  da ozavestimo vse pomembne deležnike v naši organizaciji. Da spregovorimo o naših delovnih mestih – o naših zadolžitvah in nalogah in se vsi, prav vsi zavedamo, kako pomembni smo, da nek zavod dobro in uspešno deluje. Je pa prav, da se tudi zavemo, da obstaja hierarhija, spoštovanje in odnosi med zaposlenimi.

Skozi zavedanje da je vsak posameznik edinstven, pomemben člen  v našem vrtcu  in da je vsak izmed nas  odgovoren, da dobro opravi svoje delo, da pozna svoje zadolžitve, upošteva pravila in dogovore, predvsem pa da je korekten do sebe in drugih v delovnem procesu.

Velikokrat se srečamo z mislijo kaj bi moral opraviti  nekdo drug ( hišnik, čistilka, ravnateljica)  ali pa to drži dejansko ne vemo.

Skozi delavnici in igrane prizore je bilo razvidno življenje in vsakdanje situacije, ki nas povezujejo, spremljajo, nasmejijo in kdaj tudi ujezijo. Ob zaključku smo ugotovili, da smo veliko vedeli, nekaj novosti še spoznali in ozavestili. Bistvo je, da moramo resno in odgovorno opravljat svoje delo, si med seboj pomagati in sodelovati. Predvsem pa spoštovati vsako delo, ker smo le skupaj lahko to kar smo. Smo vrtec Ravne, ki bo s svojim delovanjem nadaljeval strokovno, profesionalno in odgovorno do vseh deležnikov.

Za konec pa so strokovne delavke, ki so se udeležile dveh seminarjev Gozdne pedagogike in  Upevalne vaje podale povratne informacije. Spoznali smo nove pristope, ideje in spoznanja in se ob tem sproščeno nasmejale in tudi  igrale. Saj res v vrtcu je igra tista, ki je najbolj pomembna, če pa dodamo še igrivost in nagajivost smo pa svoje delo opravili več kot odlično.