RAVNATELJICA VRTCA:

Mateja HOVNIK
Tel.: 02 82 15 741
e-mail: mateja.hovnik@guest.arnes.si

POMOČNICA RAVNATELJICE:

Valentina SLEMNIK
Tel: 02 62 10 415
e-mail: valentina.slemnik@guest.arnes.si

TAJNIK:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Maja POLENIK
Tel.: 02 82 15 740
e-mail: maja.polenik@guest.arnes.si

RAČUNOVODJA:

Anita RANC
Tel.: 02 62 10 414
e-mail.: anita.hribar@guest.arnes.si

 KNJIGOVODJA/TAJNIK:

Nika DELOPST
Tel.: 02 62 00 304
e-mail: nika.delopst@guest.arnes.si

SVETOVALNA DELAVKA:

Alja VERDINEK
Tel.: 02 62 00 301
e-mail: alja.verdinek@guest.arnes.si


ORGANIZATOR PREHRANE IN ZHR:

Iveta KUSERBANJ GRADIŠEK
Tel.: 02 62 00 305
e-mail: iveta.kuserbanj-gradisek@guest.arnes.si