Vpis med letom je možen glede na prosta mesta. Vpis opravite v prostorih pisarne svetovalne delavke v enoti Solzice, Gozdarska pot 11 A

Vpisnice dobite v enotah vrtca, pri svetovalni delavki in na spletni strani vrtca www.vrtec-ravne.si.

Vlogo lahko oddate osebno svetovalni delavki (enota Solzice) ali po pošti. Zaželeno je, da vlogo oddate osebno, ker vam to omogoča možnost razgovora in izmenjavo pomembnih informacij.

Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec obveščeni v roku 30 dni po končanem vpisu, o razporeditvi otroka v oddelek pa v mesecu avgustu.

Do vstopa otroka v vrtec morajo starši otroka oddati:

  •  podpisano pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo bodo prejeli ob obvestilu o sprejemu otroka v vrtec,
  •  potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda pediater, in
  •  vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo.

Izpis otroka je na željo staršev možen vse leto. Izpisnica, ki jo dobite pri svetovalni delavki ali na spletni strani vrtca, je obvezen dokument ob izpisu otroka iz vrtca.
Izpisanemu otroku v vrtcu ne moremo več nuditi prostega mesta v oddelku, v katerega je bil vpisan ali vključen, v kolikor ob ponovnem vpisu v oddelku ni več prostih mest.