V Vrtcu Ravne na Koroškem enkrat v letu pripravimo skupno izobraževanje za vse zaposlene v naši ustanovi, s katero želimo povezati kolektiv in zaposlene pozitivno motivirati, hkrati pa  strokovne delavke vsebino srečanj, nova znanja in ideje  uporabijo pri svojem delu z otroki.

Letos smo se odločili za glasbeno doživetje z naslovom TOLKALNI KROG.  Za nas ga je izvedel akademski tolkalec in izkušen vodja tolkalnih srečanj g. Franci Krevh.

Na srečanju, kjer smo zaposleni igrali na različna tolkala (afriški bobni, konge, ropotulje, strgala,…) smo doživeli izkušnjo skupnega ritma, kar zelo pozitivno vpliva na medsebojne odnose in dobro počutje posameznika.  Glasbeni dogodek je bil  za vse udeležence miselni izziv, krepili smo  logično mišljenje in  sposobnost iskanja rešitev. Ob bobnanju smo zmanjševali stres in večali lastno ustvarjalnost.

Vse to so veščine in izkušnje, ki jih želimo krepiti tudi pri naših otrocih, zato jih bomo s pridom uporabili pri svojem delu z otroki in pri ohranjanju pozitivne klime v kolektivu.

V tolkalnem krogu smo se resnično sprostili in se  za eno uro prelevili v otroka, ki v izobilju premore  otroško spontanost, srečo in navdušenje nad tako enostavno aktivnostjo kot je bobnanje.

 

Zapisala:

Valentina Slemnik