Dan             
          Poslovni čas         
Uradne  ure      
           Malica           
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
6.00 – 14.00
8.00 – 12.00
10.30 – 11.00
PETEK
6.00 – 13.00
8.00 – 12.00
10.30 – 11.00