SKRB ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI STANDARD

Tako kot občutek otroka v vrtcu, da je sprejet, varen in zaščiten, je pomembna tudi prehrana, ki ji namenjamo
veliko pozornosti, saj predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov za pravilen razvoj otroka. Vsa naša
prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti hkrati uravnotežena, varovalna,
pestra in varna.
Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno to zavest razvijati že pri
otrocih. Otroke navajamo na samostojno prehranjevanje s samopostrežno prehrano, pitje navadne vode in
zdravih pijač (nesladkan čaj, limonada), ki si jih otroci tekom dneva pripravijo sami.