Vrtec Ravne na Koroškem je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z odlokom Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem 28. 6. 2000.
Kot samostojni Vrtec Ravne na Koroškem je vpisan v sodni register 1/09703/00 z dne 28. 12. 2000.

UPRAVA VRTCA

Gozdarska pot 11 A, Ravne na Koroškem

ENOTA SOLZICE

Gozdarska pot 11 A, Ravne na Koroškem
12 oddelkov
centralna kuhinja
centralna pralnica
svetovalna služba

ENOTA AJDA

Javornik 56, Ravne na Koroškem
8 oddelkov
razdelilna kuhinja

ENOTA LEVI DEVŽEJ

Kotlje 11, Kotlje
4 oddelki
razdelilna kuhinja