PRAVICE;

V vrtcu:

– spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj, in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih  v zvezi z njihovim otrokom;

– starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da  sodelujejo  pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnostih;

– s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju in o aktivnostih v skupini oziroma vrtcu;

– z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo otroci in starši ravnamo odgovorno v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov;

-starše seznanjamo s spoznanji stroke o razvoju predšolskega otroka in jih osveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja;

– ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku pri prilagajanju na vrtec.

OBVEZNOSTI;

– s svojo prisotnostjo v oddelku pomagate otroku na postopno uvajanje na vrtec;

– sprejmete strokovne usmeritve vrtca (vsebinske, organizacijske, prehranjevalne,…)

– spoštujete osebno integriteto strokovnih delavk in drugih delavcev vrtca;

– zagotovite spremstvo otroka v vrtec in iz vrtca z osebo starejšo od 10 let; (pisna izjava);

– otroka ob prihodu v vrtec predate strokovni delavki;

– pred vključitvijo otroka v vrtec opravite zdravniški pregled in potrdilo oddate vzgojiteljici oddelka;

– strokovni delavki posredujete pomembne informacije o otroku (zdravstvene posebnosti, prehranjevalne  posebnosti – diete, alergije,..)

– v vrtec pripeljete otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih, v primeru nalezljive otroške bolezni pa takoj obvestite strokovno delavko;

– strokovni delavki ali na upravo vrtca sporočite izostanek otroka;

– spoštujte sprejete dogovore in naš poslovni čas.

 

Informacije o plačilu vrtca si lahko preberete v Publikaciji vrtca.