V četrtek, dne, 15. 2. 2024, smo imeli strokovni delavci vrtca izobraževanje, ki ga je izvajala ga. Neža Miklič, višja policijska inšpektorica.

Vsebina izobraževanja je bila pripravljena z namenom ozaveščanja o pojavih nasilja nad otroki, za njihovo boljše zaznavanje ter preprečevanje nasilja v okviru vzgojno izobraževalnega sistema. Opolnomočili smo se z novimi znanji in se seznanili s postopki ravnanj v primeru suma nasilja v družini.

Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družinah in Pravilniku o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode smo strokovni delavci  zaposleni v javni instituciji dolžni prijaviti vsak sum nasilja na pristojni Center za socialno delo ali policijo.

Vrtec mora biti okolje v katerem so prepoznani znaki nasilja in zlorabe otrok in v katerem v teh primerih pride do ustreznega ukrepanja. Strokovni delavec je lahko v otrokovem življenju ključna oseba, ki lahko zaradi vsakodnevnega stika z otrokom, prepozna znake nasilja nad otrokom in ki ima dolžnost, da v tem primeru ukrepa za zaščito otroka pred nadaljnjim nasiljem.

Hvala predavateljici za strokovno in korektno podane vsebine ter praktična znanja.

 

Zapisala: Alja Verdinek, svetovalna delavka