Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM
V vseh treh enotah vrtca Ravne na Koroškem  so potekale izmenjave knjig na knjižnem sejmu, ki je potekal v sodelovanju z Bukvarno Ajta. Aktivnost smo povezali z projektom Objem, kjer spodbujamo otroke  in starše k branju s tem pa neposredno uresničujemo cilje bralne pismenosti in književne vzgoje.
Na knjižnem sejmu so otroci zamenjali knjigo, ki so jo prinesli od doma  z knjigo po lastni izbiri.  Bil je velik in pester nabor knjig, od tistih za najmlajše, kot tudi za malo večje otroke.