V šolskem letu 2021/22 smo v našem vrtcu  pričeli izvajati mednarodni program Ekošola. Sodelovali so otroci vseh skupin  in 42 strokovnih delavk, ki so izvajale kar 11 različnih projektov s področja ekologije, zdravega načina življenja, samooskrbe, recikliranja, znanja o gozdovih in branja.  Vključena je bila tudi organizatorka prehrane in ZHR,  ki je izvajala aktivnosti na področju zmanjševanja ostankov hrane, kompostiranja in ravnanja z odpadki. V okviru programa so se strokovne delavke predstavljale tudi s primeri dobrih praks, članki in likovnimi natečaji.

Pri našem delu smo bili zelo uspešni, saj smo že kar prvo leto pridobili Certifikat Zelena zastava, na kar smo zelo ponosni.

Zapisala

Valentina Slemnik