Konzorcijski partnerji v projektu objem so:

Zavod RS za šolstvo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport EU Evropski socialni sklad

 

Finančna podpora: skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 €