Spoštovani starši,

Vsak začetek nam ponuja nove možnosti, daje nam nove priložnosti.
Z veseljem pričakujemo, z veseljem začnemo, z veseljem nadaljujemo, zaradi sebe in ker
želimo doseči več.

Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer začne delati prve korake na poti njegovega celostnega
razvoja, kjer se aktivno uči in pridobiva vrednote ter si razvija sposobnosti za življenje.
V vrtcu Ravne na Koroškem vsakemu otroku nudimo veliko možnosti in priložnosti da skozi
različne dejavnosti izboljša svojo pozornost, se nauči logičnega mišljenja,
smiselnega izražanja, komunikacijskih veščin, osebnih vrlin, odkriva sam sebe, se sprosti in
igra.
Otroka vzgajamo in učimo za novo, sodobno družbo in pri tem skrbimo, da bo znal pozitivno
razmišljati in se vključevati v interakcijo z drugimi, da bo sposoben kritičnega mišljenja in
zavračanja stereotipov pri čemer upoštevamo individualne želje in interese otroka.

Želim, da se otroci, starši in vsi, ki so z otroci povezani v našem vrtcu dobro počutijo. Verjamem, da dan ne bo enak dnevu in da si bomo z vsakim dnem malo bližje, ob tem, da ne bomo pozabili spoštovati in upoštevati enkratnosti in neponovljivosti vsakega izmed otrok in odraslih, ki zanje skrbimo.

Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za zaupanje, ki ga izkazujete naši ekipi. Skupaj bomo ustvarili pozitivno in spodbudno okolje, v katerem bodo vaši otroci rasli in se učili ter se obenem tudi zabavali.

Hvala vam in dobrodošli v novem šolskem letu!

S Spoštovanjem.

Mateja Hovnik, ravnateljica