Spoštovani starši!

Vse pogostejše  so kršitve staršev  v zvezi z  varstvom osebnih podatkov, kar nakazuje na kršitve objav fotografij in posnetkov vrtčevskih otrok na družbenih omrežjih.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) nalaga vrtcu, da vsako šolsko leto pridobi od staršev soglasje oziroma privolitev o uporabi osebnih podatkov vpisanih otrok, ter privolitve vezane na dikcije iz Pravilnika o varnosti otrok v vrtcu in Zakona o vrtcih, zato starši podate soglasje za:

  • Fotografiranje in snemanje otrok v okviru dejavnosti vrtca v skladu z Letnim delovnim načrtom vrtca in posameznega oddelka.
  • Fotografije, posnetki in izdelki otrok se uporabijo za predstavitev dela v okolju (na spletni strani), na strokovnih srečanjih, v medijih, v publikaciji vrtca, za namen sodelovanja na natečajih ter v namen študijskega gradiva za potrebe vrtca.

V izogib neprimernim ravnanjem, ki se lahko tudi kazensko preganjajo vas seznanjamo in naprošamo, da:

Fotografije, ki bodo nastale v vrtcu ne delite ter objavljate na (socialnih) spletnih omrežjih.

Fotografiranje lastnih otrok na nastopu v vrtcu je fotografiranje za zasebne namene, kar ni prepovedano. A objavljanje teh fotografij in posnetkov na spletnih omrežjih, na katerih so tudi drugi otroci in zaposleni v vrtcu, ni dovoljeno.

Splošna uredba o varstvu podatkov vam  staršem ne prepoveduje fotografiranja lastnega otroka na javni prireditvi, saj gre za fotografiranje za zasebne namene.

A tudi fotografiranje ali snemanje, ki se izvaja za zasebno uporabo, lahko pomeni storitev kaznivega dejanja nezakonitega slikovnega snemanja po slovenskem Kazenskem zakoniku.

Posebna previdnost velja pri objavljanju fotografij. Fotografij drugih otrok in zaposlenih brez njihovega soglasja ne smete posredovati tretjim osebam ali jih objavljati na spletu.

Izjemoma je objava dovoljena, če je fotografija posneta na prireditvi, na kateri so bili obiskovalci seznanjeni s tem, da se prireditev fotografira ali snema.

Želimo si vzajemnega sodelovanja in upoštevanja dogovorov.

 

Alja Verdinek, svetovalna delavka                                               Mateja Hovnik, ravnateljica