Vrtec Ravne na Koroškem je s šolskim letom 2023/24 na osnovi sklepa Občine Ravne in sklepa zavoda  postal član mreže Karavanke Unesco Globalni Geopark vrtci.

Bistvo članstva in delovanja našega vrtca v tej mreži je, da otroci že v vrtcu na igriv način spoznajo Geopark teme. V prvi vrsti mora biti v središče postavljeno odkrivanje, izkušnje in razumevanje domače geologije in narave, gibanje v naravi, rekreacija in šport skozi igro in spoznavanje sosednjega jezika (izbirno, neobvezno), za kar skrbijo naše vzgojiteljice – mentorice projekta.

Splošni cilji Geoparka in cilji na nivoju vrtca so zapisani v LDN vrtca, enot in oddelkov.

Na slovesni seji Občine Ravne, ki je potekala 11.4.2024 pa smo prejeli izobraževalni certifikat Karavanke Unesco globalni Geopark. Namen le tega je, da bi se otroci še bolj zavedali geoloških, naravnih in kulturnih posebnosti območja v katerem živimo.